Σύμβουλος ακινήτων Ερμαριόπουλος Νίκος.
Διατίθεται προς πώληση αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 26.000 τ.μ. στην περιοχή του Αγίου Λαυρεντίου στη θέση Διαβατάκη – Ράχες. Αποτελείται από δύο τμήματα το ένα πάνω από τον αγροτικό δρόμο επιφάνειας περίπου 2.000 τ.μ. και το δύτερο κάτω από το δρόμο επιφάνειας περίπου 24.000 τ.μ. Το αγροτεμάχιο διαθέτει νερό για καλλιέργεια και συνορεύει με δρόμο στην πάνω αλλά και στην κάτω πλευρά του. Στο εσωτερικό του υπάρχουν πολλές καστανιές και φιρικιές που μπορούν να καλλιεργηθούν. Αποτελεί Ιδανική και οικονομική επιλογή για νέους αγρότες!

Χάρτης

Street View